szelki bezpieczeństwa P-30N
szelki bezpieczeństwa P-30N góra szelki bezpieczeństwa P-30N dół szelki bezpieczeństwa P-30N przedni punkt zaczepowy szelki bezpieczeństwa P-30N schemat z przodu szelki bezpieczeństwa P-30N schemat z tyłu
Cena 875 zł

dostawa:  Gratis - min 3 szt producent:  Protekt


Opis produktu:

Szelki bezpieczeństwa P-30N mają bogate zastosowanie dzięki ich odpowiednio dopasowanym elementom. Posiadają one tylną klamrę zaczepową oraz przedni punkt zaczepowy. Dodatkowo są regulowane klamry oraz pasy udowe.

Ich szczególnym atutem jest odporność na działanie płomienia zgodna z EN 358P.4.1.5.

Pasy posiadają aramidową taśmę dzięki temu większa jest odporność mechaniczna, termiczna i pożarowa.

Wyposażenie szelek bezpieczeństwa P-30N:
- aramidowa taśma
- tylna klamra zaczepowa
- przedni punkt zaczepowy
- regulacja pasów udowych
- klamry regulacjne

Rozmiary:

- M-XL - wzrost 164-180 obw. l. piersiowej 85-100

- XXL - wzrost 180-195 obw.kl. piersiowej 100-130

 

Okres użytkowania:

Szelki można użytkować przez 5 lat licząc od daty pierwszego wydania szelek do użytkowania z magazynu użytkownika.  Po upływie pierwszych pięciu lat użytkowania szelek musi zostać wykonany szczegółowy przegląd fabryczny. 
Przegląd fabryczny może być wykonany przez:
-  producenta szelek;
-  osobę upoważnioną przez producenta;
-  przedsiębiorstwo upoważnione przez producenta.
Podczas przeglądu fabrycznego zostanie określony czas użytkowania szelek, aż do następnego przeglądu fabrycznego.
Szelki bezpieczeństwa muszą  natychmiast być wycofane z użytkowania i poddane kasacji(zostać trwale zniszczone) jeżeli brały udział w powstrzymaniu spadania.
 
Informacje ogólne:
 
- wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy  za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.
- jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć sprzęt w instrukcją użytkowania, konserwacji oraz informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw sprzętu w języku obowiązującym w kraju, w którym sprzęt będzie użytkowany.
- podczas użytkowania sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę i unikać niebezpiecznych zjawisk wpływających na działanie sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, a w szczególności:
- zapętlania i przesuwania się lin na ostrych krawędziach,
- upadków wahadłowych,
- kontaktu składników sprzętu z ostrymi krawędziami,
 - oddziaływania skrajnych temperatur,
- jakichkolwiek uszkodzeń jak przecięcia, przetarcia, pęknięcia,
- działania chemikaliów i substancji żrących i korozji,
- zużycia i uszkodzeń sprzętu pod wpływem czynników klimatycznych i promieniowania UV,
- przewodnictwa prądu.
 
- indywidualny sprzęt ochronny można użytkować w temperaturze otoczenia od -30 C do +50 C.
- indywidualny sprzęt ochronny musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu lub jego poprawnego działania. 
 
Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu przez producenta sprzętu i wyrażeniu jego pisemnej zgody na ponowne użycie sprzętu.
- indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania i poddany kasacji(zostać trwale zniszczony) jeżeli brał udział w powstrzymaniu spadania.
- punkt (urządzenie) kotwiczenia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien mieć stabilną konstrukcję i położenie ograniczające możliwość wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego spadku.  Punkt kotwiczenia sprzętu powinien znajdować się powyżej stanowiska pracy użytkownika . Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe połączenie sprzętu i nie może doprowadzić do jego przypadkowego rozłączenia. Minimalna wytrzymałość statyczna punktu kotwiczenia indywidualnego  sprzętu chroniącego przed upadkiem wynosi 10 kN . Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i oznaczonych punktów kotwiczenia sprzętu zgodnych z PN-EN 795.
- obowiązkowo należy sprawdzić wolną przestrzeń pod stanowiskiem pracy, na którym będziemy używać indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w celu uniknięcia uderzenia w obiekty lub niższą płaszczyznę podczas powstrzymywania upadku. Wartość wymaganej wolnej przestrzeni pod miejscem pracy należy sprawdzić w instrukcji użytkowania sprzętu ochronnego, który zamierzamy zastosować, np. dla amortyzatorów bezpieczeństwa z linką ABM/LB101 wymagana wolna przestrzeń powinna wynosić 6,2 m, dla urządzenia samochamowanego ROLEX powinna wynosić 3 m.
- indywidualny sprzęt ochronny musi być transportowany w opakowaniach chroniących go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w torbach wykonanych z tkaniny impregnowanej lub w stalowych lub plastikowych walizkach lub skrzynkach.  
- indywidualny sprzęt ochronny należy czyścić i dezynfekować tak aby nie uszkodzić materiału (surowca) z którego wykonane jest urządzenie . Do materiałów włókienniczych (taśmy, liny) należy używać środków czyszczących  do delikatnych tkanin. Można czyścić ręcznie lub prać w pralce. Należy dokładnie wypłukać. Części wykonane z tworzyw sztucznych należy myć tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia lub w trakcie użytkowania sprzęt należy dokładnie wysuszyć w warunkach naturalnych, z dala od źródeł ciepła. Części i mechanizmy metalowe (sprężyny, zawiasy, zapadki itp.) mogą być okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich działania.
- indywidualny sprzęt ochronny powinien być przechowywany luźno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, zabezpieczony przed działaniem światła, promieniowaniem UV, zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami  oraz żrącymi substancjami.

 

Szelki zgodne z normą PN-EN 361 - indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości