Szelki bezpieczenstwa P-02
szelki  P-02 - szczegóły klamry szelki P-02 - pas biodrowy szelki P-02 - regulacja szelek dolnych
Cena 157 zł

dostawa:  Gratis - min 3 szt
Opis produktu:

Informacje oraz zastosowanie szelek P-02

Szelki bezpieczeństwa P-02 przeznaczone są głównie do ochrony przy krótkotrwałych, sporadycznie wykonywanych pracach na wysokości.

Na wyposażeniu dodatkowo posiadają regulowany pas biodrowy, który ułatwia pracę w podparciu.

Sa bardzo lekkie, dzięki temu nie są odczuwalne i uciążliwe podczas ruchów, przy czym spełniają swoją podstawową rolę jaką jest zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.

Opis i cechy szelek bezpieczeństwa P-02

- tylna klamra zaczepowa 

- regulacja pasów udowych

- regulacja pasa piersiowego.

- regulacja pasa biodrowego

- ciężar: M-XL - 1050g, XXL - 1150g

Rozmiary:

- M-XL - wzrost 164-180 obw. l. piersiowej 85-100

- XXL - wzrost 180-195 obw.kl. piersiowej 100-130

 

Okres użytkowania:

Szelki można użytkować przez 5 lat licząc od daty pierwszego wydania szelek do użytkowania z magazynu użytkownika.  Po upływie pierwszych pięciu lat użytkowania szelek musi zostać wykonany szczegółowy przegląd fabryczny. 
Przegląd fabryczny może być wykonany przez:
-  producenta szelek;
-  osobę upoważnioną przez producenta;
-  przedsiębiorstwo upoważnione przez producenta.
Podczas przeglądu fabrycznego zostanie określony czas użytkowania szelek, aż do następnego przeglądu fabrycznego.
Szelki bezpieczeństwa muszą  natychmiast być wycofane z użytkowania i poddane kasacji(zostać trwale zniszczone) jeżeli brały udział w powstrzymaniu spadania.
 
Informacje ogólne:
 
- wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy  za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.
- jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć sprzęt w instrukcją użytkowania, konserwacji oraz informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw sprzętu w języku obowiązującym w kraju, w którym sprzęt będzie użytkowany.
- podczas użytkowania sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę i unikać niebezpiecznych zjawisk wpływających na działanie sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, a w szczególności:
- zapętlania i przesuwania się lin na ostrych krawędziach,
- upadków wahadłowych,
- kontaktu składników sprzętu z ostrymi krawędziami,
 - oddziaływania skrajnych temperatur,
- jakichkolwiek uszkodzeń jak przecięcia, przetarcia, pęknięcia,
- działania chemikaliów i substancji żrących i korozji,
- zużycia i uszkodzeń sprzętu pod wpływem czynników klimatycznych i promieniowania UV,
- przewodnictwa prądu.
 
- indywidualny sprzęt ochronny można użytkować w temperaturze otoczenia od -30 C do +50 C.
- indywidualny sprzęt ochronny musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu lub jego poprawnego działania. 
 
Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu przez producenta sprzętu i wyrażeniu jego pisemnej zgody na ponowne użycie sprzętu.
- indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania i poddany kasacji(zostać trwale zniszczony) jeżeli brał udział w powstrzymaniu spadania.
- punkt (urządzenie) kotwiczenia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien mieć stabilną konstrukcję i położenie ograniczające możliwość wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego spadku.  Punkt kotwiczenia sprzętu powinien znajdować się powyżej stanowiska pracy użytkownika . Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe połączenie sprzętu i nie może doprowadzić do jego przypadkowego rozłączenia. Minimalna wytrzymałość statyczna punktu kotwiczenia indywidualnego  sprzętu chroniącego przed upadkiem wynosi 10 kN . Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i oznaczonych punktów kotwiczenia sprzętu zgodnych z PN-EN 795.
- obowiązkowo należy sprawdzić wolną przestrzeń pod stanowiskiem pracy, na którym będziemy używać indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w celu uniknięcia uderzenia w obiekty lub niższą płaszczyznę podczas powstrzymywania upadku. Wartość wymaganej wolnej przestrzeni pod miejscem pracy należy sprawdzić w instrukcji użytkowania sprzętu ochronnego, który zamierzamy zastosować, np. dla amortyzatorów bezpieczeństwa z linką ABM/LB101 wymagana wolna przestrzeń powinna wynosić 6,2 m, dla urządzenia samochamowanego ROLEX powinna wynosić 3 m.
- indywidualny sprzęt ochronny musi być transportowany w opakowaniach chroniących go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w torbach wykonanych z tkaniny impregnowanej lub w stalowych lub plastikowych walizkach lub skrzynkach.  
- indywidualny sprzęt ochronny należy czyścić i dezynfekować tak aby nie uszkodzić materiału (surowca) z którego wykonane jest urządzenie . Do materiałów włókienniczych (taśmy, liny) należy używać środków czyszczących  do delikatnych tkanin. Można czyścić ręcznie lub prać w pralce. Należy dokładnie wypłukać. Części wykonane z tworzyw sztucznych należy myć tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia lub w trakcie użytkowania sprzęt należy dokładnie wysuszyć w warunkach naturalnych, z dala od źródeł ciepła. Części i mechanizmy metalowe (sprężyny, zawiasy, zapadki itp.) mogą być okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich działania.
- indywidualny sprzęt ochronny powinien być przechowywany luźno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, zabezpieczony przed działaniem światła, promieniowaniem UV, zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami  oraz żrącymi substancjami.

 

Szelki zgodne z normą PN-EN 361 - Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

Szelki zgodne z normą PN-EN 358 - Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy.

Szelki bezpieczeństwa P-02 posiadają certyfikat CE